Frances Lefebure ‘Make Belgium Great Again’ doet oproep om deel te nemen aan fietstocht voor verkeersveiligheid op 1 november

© VTM

In de derde aflevering van ‘Make Belgium Great Again’ nam Frances vanavond een aantal Vlaamse toppolitici mee op een fietstocht om de povere veiligheid voor de fietsers op de Vlaamse wegen aan te kaarten. Om de boodschap die gericht is aan de Vlaamse politici nog meer kracht bij te zetten, confronteerde ze hen bij afloop met familieleden van mensen die in het verkeer zijn gestorven.

De verkeersveiligheid van de fietsers moet gewoon beter. Frances roept in Make Belgium Great Again alle Vlamingen op om op vrijdag 1 november deel te nemen aan een fietstocht in de vijf Vlaamse provincies. “Door samen op straat te komen, hopen we aan te tonen hoe belangrijk we een veiliger fietsverkeer in ons land vinden.“, aldus Frances Lefebure.

De fietstochten worden georganiseerd in samenwerking met de Fietsersbond, Critical Mass, de betrokken steden en de Ouders van Verongelukte Kinderen.Roel De Cleen van OVK (Ouders van verongelukte kinderen) hoopt dat er veel mensen zullen deelnemen aan deze fietstocht: “Er ontbreken nog te veel fietspaden en –wegen in Vlaanderen.  De bestaande infrastructuur is vaak in slechte staat of wordt onderbroken door gevaarlijke kruispunten. Het hoeft ons dan ook niet te verwonderen dat het aantal verkeersongevallen met fietsers stijgt.  Het is hoog tijd dat België fietsveilig wordt. Kom daarom meefietsen op vrijdag 1 november en geef een duidelijk signaal naar onze overheid.”

© VTM